Přeskočit na obsah

Ceník pojišťovnou nehrazených služeb

Služby nehrazené ze zdravotního pojištění

 Vstupní prohlídka do zaměstnání  300,- Kč
 Vyšetření na řidičský průkaz  300,- Kč
 Vyšetření k vydání zdravotního průkazu    50,- Kč
 Vyšetření k vydání zbrojního průkazu  300,- Kč
 Prodloužení platnosti zbrojního průkazu  100,- Kč
 Vyšetření k vydání profesního průkazu (svářečský apod.)  300,- Kč
 Vyšetření na řidičský průkaz po 65-ti letech  100,- Kč
 Vyšetření před interrupcí na vlastní žádost  300,- Kč
 Cílené vyšetření nepojištěného pacienta  150,- Kč
 Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta  100,- Kč
 Aplikace injekcí nehrazených ZP (např. očkování proti žloutence, encefalitidě, chřipce…)  100,- Kč

Razítka a potvrzení

 Administrativní výkon a 10 min  100,- Kč
 Potvrzení s razítkem na žádost pacienta    50,- Kč
 Kopírování zdravotnické dokumentace na žádost   pacienta – cena za jednu stranu formátu A4      2,- Kč
 Vypsání lázeňského návrhu pro samoplátce  100,- Kč
 Výpis z dokumentace na vlastní žádost  100,- Kč
 Zpráva při uzavírání pojistky  300,- Kč
 Vypsání pojistky  100,- Kč
 Bodové hodnocení úrazu – bolestné  100,- Kč
 Zpráva pro účast na rekondicích  100,- Kč
 Vypsání žádosti do domova důchodců  100,- Kč
 Potvrzení přihlášky na VŠ  100,- Kč

Nadstandardní výkony

žádné nadstandardní výkony v naší ordinaci v současné době neposkytujeme.