Přeskočit na obsah

GDPR

GDPR je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tedy předpis Evropské unie, který od 25. května 2018 nahrzuje současný český zákon o ochraně osobních údajů. GDPR je v České republice závazné. Pravidla GDPR se vztahují i na poskytovatele zdravotních služeb. Jednou z povinností je poskytnout INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ.
A to podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tyto informace naleznete ZDE.